Vergaderdata

Locatie: Dorpshuis  Levenslust Klein Zundert

Tijd: 20.00-22.00

Data 2019:

De volgende vergaderdata worden vastgesteld:

17  januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei,  20  juni,  19 september, 24 oktober,

21 november,  19 december, steeds op donderdagavond 20.00 uur.