Aktielijst 25-01-2018

februari 7, 2018 0 Door admin

Vergadering participatieraad Welzijn Zorg Zundert 25 januari 2018.

 

Actielijst:

 

 • Adreslijst aanpassen. Ad F.
 • Melding college ontslag Joost van Langen Ad F.

en aanstelling Jan Koetsenruijter.

 • Melding college adreswijziging secretariaat. Ad F. Correspondentie vereniging BUS naar Louise Schellen.                                             Ad F.
 • Correspondentie Zorgbelang naar alle leden. Ad F.
 • Foldertekst platform gehandicapten + brief Gerard Roelands Adje M.

In vergadering platform bespreken (maart terug in vergadering PRWZZ).

 • Reactie BUS over sociale kaart armoede. Ad F.
 • Uitnodigen Harrie Dirckx voor vergadering maart. Rene D.
 • GGD, bevindingen WMO Zundert. Jan K.
 • Doorgeven aan Ad F. hoe webshop werkplein te vinden is. Louise S.
 • Melding slechte communicatie over vermindering dienstencheques. Jan K.
 • Bespreken extra begrote bedragen voor lidmaatschap koepel Jan K.

WMO raden en secretariaatskosten.

 • Overzicht overlegdata vz. met Jan de Pooter rondsturen. Ad F.
 • Visie participatieraad op verordening aan college doorgeven                 Ad F.

(benoeming en ontslag leden,vermelding WWB verwijderen).

Vraag aan college naar motivatie vermindering dienstencheques.

 • Rooster aftreden opstellen. Ad F.
 • Briefhoofd participatieraad aanpassen met vermelding KvK nummer. Ad F.
 • Melding KvK aftreden vz en benoeming nieuwe vz. Ad F.
 • Gemeentewebsite vermelding participatieraad met doorlinking naar Ad F.

website participatieraad.

 • PR werkgroep Rene D., Jan K. en Ad F. 1e bijeenkomst na vakantie Rene D.
 • Naamgeving participatieraad Welzijn Zorg Zundert voortaan als

PARTICIPATIERAAD GEMEENTE ZUNDERT.

Doelgroepen: jeugd,WMO en uitkeringsgerechtigden.

 • Van werkplein de verslaglegging + presentaties doorsturen aan alle leden. Ad F.

 

 • Wijziging secretariaat en aanstellen nieuwe voorzitter naar relevante

adressen sturen.