Welkom op de website van Adviesraad Sociaal Domein Zundert

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein Zundert is een onafhankelijk adviesorgaan voor de burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert. Zij kan zowel gevraagd en ongevraagd advies geven.

De Adviesraad behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente Zundert. In de raad worden de volgende doelgroepen vertegenwoordigd:

  1. Mensen met een beperking;
  2. Mantelzorgers;
  3. Senioren;
  4. Vrijwilligers;
  5. Minima;
  6. Jeugd;
  7. Dorps- en Wijkraden.

Wat doen wij?

De Adviesraad geeft advies op een drietal beleidsterreinen: Jeugd, WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning] en Participatie [Werk en Inkomen]. De leden van de raad komen maandelijks bij elkaar om te overleggen over deze beleidsterreinen. Een mooi gerealiseerd praktijkvoorbeeld van de Adviesraad is de introductie van een ombudsman voor de gemeente. Hier kan men o.a. terecht met klachten over onder meer de WMO. De vergaderingen van de Participatieraad Zundert zijn openbaar.

Als u ideeën heeft over onderwerpen die de Adviesraad bij de gemeente kan aankaarten, schroom dan niet om via onderstaand adres of via de mail contact op te nemen met de Adviesraad.
Contactadres
Adviesraad Sociaal Domein  Zundert
Jan Koetsenruijter
Berkenring 12 Zundert

E-mail : info@adviesraadsociaaldomeinzundert.nl