Leden van de raad


Jan Koetsenruijter. Zundert.

Voorzitter Participatieraad. Na acht jaar raadswerk en vijftien jaar huisartsenchauffeur,
hoop ik hiermee een uitstekende bijdrage te kunnen leveren aan deze functie


Rene Disseldorp, Rijsbergen, vertegenwoordigt de senioren.

Voorheen huisarts te Rijsbergen. Maatschappelijke functies: voorzitter van de Stichting Welzijn Zundert, voorzitter van de Stichting Zundert Hartveilig, secretaris van de Kruisvereniging Etten-Leur-Zundert, die met name  de wijkzuster weer introduceert

Jos Hereijgers, Klein-Zundert,  vertegenwoordigt de senioren.

Afkomstig uit de boomkwekerijsector en daarbij me actief bezig gehouden met de agrarische belangenbehartiging zowel regionaal als landelijk.
Nu druk met wijnbouw en toerisme.
Voorzitter  KBO  Kl – Zundert
Voorzitter KBO  cluster Zundert waarbij het welzijn van senioren weer de hoogste prioriteit heeft.
hobby; wielrennen.

Adrienne Bersie-Goossens, Klein-Zundert,
vertegenwoordigster doelgroep vrijwilligers

Rina van Hassel-Jochems, Wernhout

Getrouwd 49 jaar moeder van 2 kinderen
Lid sinds de oprichting van de participatieraad Welzijn Zorg Zundert
In de raad kom  ik op voor de kleine kernen van de Gemeente Zundert dit omdat het dorpsbelang mij na aan het hart ligt.

 


Ko Knoop – van den Bosch, Zundert.

Ik ben 69 jaar, alleenstaand, (schoon)moeder en oma.
Toen ik in het voorjaar van 2009  benaderd werd met de vraag of ik belangstelling had om lid te worden van de op te richten Participatieraad Welzijn/Zorg Zundert, hoefde ik niet lang na te denken.
De jarenlange ervaring als mantelzorger van mijn man wil ik graag gebruiken om de doelgroep Mantelzorgers binnen die Raad te vertegenwoordigen.


Mieke Mutsters,  Zundert.

 Binnen de raad vertegenwoordig ik de jeugd.
Ik ben werkzaam bij Idris. Idris is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (zeer) complex gedrag.

 Adje Maes-Martens

Gedurende 44 jaar
gewerkt in het onderwijs
Namens het Gehandicapten Platform wil ik me in de participatieraad  inzetten voor mensen met een beperking

Ad Frerejean, Breda.

Adviseur en secretaris. Voorheen werkzaam bij de Stichting Welzijn Zundert

Louise Schellen, Rijsbergen

Vertegenwoordigt de uitkeringsgerechtigden en is lid
van de cliëntenraad van Het Werkplein, Hart van West-Brabant.