Categorie: Notulen vergadering

Notulen vergadering 11-10-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Acthtmaal, Klein Zundert,Rijsbergen,Wernhout en Zundert. Verslag vergadering. Datum                                  :              11 oktober 2018. Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust. Aanwezig                            :              Jan Koetsenruijter (voorzitter), Ad Frèrejean (secretaris), Renée Ketting, Mieke Mutsters, Jos Hereijgers, René Disseldorp, Mario Vrins, Adrienne Bersi Goossens.   Afwezig                                :              Wilma van Zetten, Louise Schellen,Rina van Hassel-Jochems (penningmeester).   Opening voorzitter.                 Vaststellen…

Door admin november 22, 2018 0

Notulen vergadering 20-09-2018

  PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Zundert.   Verslag vergadering. Datum                                  :              20 september 2018. Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust. Aanwezig                            :              Rina van Hassel-Jochems (penningmeester) , Mieke Mutsters, Jan Koetsenruijter(voorzitter), Adrienne Bersi Goossens, Jos Hereijgers, René Disseldorp, Ad Frèrejean (secretaris), Renée Ketting, Mario Vrins, Wilma van Zetten.   Afwezig                                :              Louise Schellen.  …

Door admin oktober 11, 2018 0

Notulen vergadering 17 -05-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT, Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.     Onderwerp                        :              Verslag vergadering 17 mei 2018. Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust. Aanvang                              :              20.00 uur. Aanwezig                           :              Jan Koetsenruijter, Rina van Hassel-Jochems, Adrienne  Bersi-Goossens, Louise Schellen, Mieke Mutsters, Jos Hereijgers, René Disseldorp en Ad Frèrejean. Gasten                                 :              Bulent Acer. Verslag                                :              Ad Frèrejean.   Opening…

Door admin juni 21, 2018 0

Notulen vergadering 19-04-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT Achtmaal, Klein Zundert,Rijsbergen,Wernhout e Zundert.     Onderwerp                        :              Verslag vergadering 19 april 2018. Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust. Aanvang                              :              20.00 uur. Aanwezig                            :              Rina van Hassel-Jochems, Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi- Goossens, Louise Schellen, Mieke Mutsters, René Disseldorp, Ad Frèrejean, Ko Knoop. Afwezig                               :              Jos Hereijgers (m.k.). Gasten                                 :             …

Door admin mei 17, 2018 0

Notulen vergadering 22-03-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.   Onderwerp                                       :              Verslag vergadering. Datum vergadering                       :              22 maart 2018. Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert. Aanvang                                             :              20.00 uur. Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,                                                                                Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-Goossens,                                                                                Jos Hereijgers, Louise Schellen,René Disseldorp,                                                                                Ad Frèrejean. Afwezig                                              :              Ko Knoop (m.k.)…

Door admin mei 15, 2018 0

Aktielijst

ACTIELIJST PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.   Datum                  Afspraak.                                                                                                          Afhandeling     25/01/2018         Adreslijst aanpassen.                                                                                   Ad F.   25/01/2018         Melding college ontslag Joost van Langen                                           Ad F.   25/01/2018         Melding aanstelling voorzitter Jan Koetsenruijter.                           Ad F.   25/01/2018         Melding college adreswijziging secretariaat.                                      Ad F.   25/01/2018         Doorzenden correspondentie vereniging BUS naar Louise Schellen.                                                                                            Ad F.  …

Door admin maart 20, 2018 0

Verslag vergadering 15 februari 2017

PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.   Onderwerp                                       :              Verslag vergadering. Datum vergadering                        :              15 februari 2018. Locatie                                                 :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert. Aanvang                                             :              20.00 uur. Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems, Jan Koetsenruijter, Adrrienne Bersi-Goossens, Jos Hereijgers,Ad Frèrejean. Afwezig                                               :              Louise Schellen(z.k.), René Disseldorp(m.k.), Ko Knoop (m.k.). Gasten                                                :              Jan de Pooter (gemeente Zundert).…

Door admin maart 20, 2018 0

Notulen vergadering 25-01-2018

  PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.     Onderwerp                                       :              Verslag vergadering. Datum vergadering                       :              25 januari 2018. Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust,Klein Zundert. Aanvang                                             :              20.00 uur. Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems, Jan Koetsenruijter,Adrienne Bersi-Goossens, Jos Hereijgers, René Dsseldorp, Louise Schellen, Ad Frèrejean. Afwezig                                               :              Ko Knoop-van den Bosch (m.k.),…

Door admin februari 13, 2018 0

Aktielijst 25-01-2018

Vergadering participatieraad Welzijn Zorg Zundert 25 januari 2018.   Actielijst:   Adreslijst aanpassen. Ad F. Melding college ontslag Joost van Langen Ad F. en aanstelling Jan Koetsenruijter. Melding college adreswijziging secretariaat. Ad F. Correspondentie vereniging BUS naar Louise Schellen.                                             Ad F. Correspondentie Zorgbelang naar alle leden. Ad F. Foldertekst platform gehandicapten + brief Gerard Roelands…

Door admin februari 7, 2018 0

Notulen vergadering 16-11-2017

Verslag  Participatieraad  Welzijn Zorg Zundert    16-11-2017 Adje/Joost Afwezig : Ad afwezig  ivm vakantie De voorzitter heet iedereen welkom Joost geeft aan dat  het zijn laatste vergadering is Hij heeft zich  2 zittingsperioden ingezet voor  de participatieraad van de gemeente Zundert   Mededelingen ,ingekomen stukken en uitgegane stukken Jan de Pooter heeft een nieuwe functie,maar blijft…

Door admin januari 25, 2018 0