Categorie: Agenda

Agenda vergadering 17 januari 2019

Concept agenda vergadering 17 januari 2019. Opening voorzitter. Vaststellen agenda. Mededelingen, ingekomen en uitgegane post. Verslag vergadering 22 november 2018. Terugkoppeling overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d.9 januari 2019. Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging, Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019 (bezocht door Jan en Renée). Organisatie adviesraad sociaaldomein Zundert: Registratie KvK. Penningmeesterschap. Evaluatie laatste bijeenkomst. Opvolging penningmeester.…

Door admin januari 15, 2019 0

Agenda vergadering 22-11-2018

AGENDA VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.   22 november 2018.   Opening Voorzitter.   Vaststellen agenda.   Mededelingen en ingekomen/uitgegane post.   Verslag vergadering 11 oktober 2018   Verslag overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d. 14 november 2018.   Cursussen/themadagen/etc.: Cursus verwarde personen 18 oktober 2018. Mantelzorgbijeenkomsten 10 en 16 november 2018.   Ontwikkelingen voedselbank.   Mantelzorgcompliment…

Door admin november 22, 2018 0

Agenda vergadering 11-10-2018

Agenda participatieraad Zundert 11 oktober 2018.   Opening voorzitter.   Vaststellen agenda. Mededelingen, ingekomen/uitgegane post: –              Brief wijzigingen samenstelling participatieraad in 2018. –              Mantelzorgcompliment 2018. –              Begroting participatieraad 2019. –              Vervolg input gemeente vergadering participatieraad 20 september, Verslag vergadering 20 september 2018. Verslag bijeenkomst 6 WMO adviesraden 4 oktober 2018. Naamgeving participatieraad. Reactie participatieraad op…

Door admin oktober 11, 2018 0

Agenda 20-09-2018

AGENDA PARTICIPATIERAAD ZUNDERT 20 SEPTEMBER 2018.   Opening en welkom voorzitter. Vaststellen agenda. Kennismaking: –           Wethouder Twan Zopfi en ambtenaar Marleen Houtepen. –           Nieuwe kandidaten lidmaatschap participatieraad. Toelichting beleidsnotities sociaal domein door Jan de Pooter. Proces beleidsnotities terreinen sociaal domein. Mededelingen,ingekomen en uitgegane post. –           Verplaatsen datum vergadering oktober 2018. –           Wijkzusterproject. –           Brief part.raad…

Door admin september 20, 2018 0

Agenda vergadering 21-06-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.   AGENDA VERGADERING 21 juni 2018.   Opening voorzitter.   Vaststellen agenda.   Gesprek met Jan de Pooter:   Evaluatie mininabeleid gemeente Zundert, rapportage KWIZ. Inkomens effect rapportage gemeente Zundert, rapportage KWIZ. Innovatiebonus wmo begeleiding 2018.   Mededelingen, ontvangen en verzonden post.   Verslag vergadering 17 mei…

Door admin juni 21, 2018 0

Agenda 17-05-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Achtmaal,Klein Zundert,Rijsberen,Wernhout en Zundert.   Agendavoorstel vergadering 17 mei 2018.   Opening voorzitter.   Vaststellen agenda.   Introductie Bulent Acer, ambtenaar participatiebeleid gemeente Zundert.   Mededelingen en ingekomen en uitgegane post.   Verslag vergadering 19 april 2018.   Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 9 mei 2018:   Innovatiebonus WMO begeleiding. 2018.…

Door admin mei 15, 2018 0

Notulen vergadering 22-03-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.   Onderwerp                                       :              Verslag vergadering. Datum vergadering                       :              22 maart 2018. Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert. Aanvang                                             :              20.00 uur. Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,                                                                                Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-Goossens,                                                                                Jos Hereijgers, Louise Schellen,René Disseldorp,                                                                                Ad Frèrejean. Afwezig                                              :              Ko Knoop (m.k.)…

Door admin mei 15, 2018 0

Agenda 22-03-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.   Agenda 22 maart 2018.     Opening voorzitter.   Vaststellen agenda.   Inleiding huisvesting voor senioren door de heer H.Dirckx.   Mededelingen, post in/uit.   Verslag 15 februari 2018.   Verslag overleg voorzitter met Jan de Pooter 7 maart 2018.   Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO.   Stand van zaken. Onderzoek functioneren loket…

Door admin maart 22, 2018 0

Agenda 15-02-2018

  AGENDAVOORSTEL.     Vergadering participatieraad Zundert 15 februari 2018.   Opening voorzitter   Vaststellen agenda.   Presentatie Jan de Pooter:   Positie participatieraad in het gemeentelijk sociaal domein. Verordening participatieraad 11-07-2017 en wijzigingsvoorstellen. Armoedebeleid gemeente Zundert. Rooster aftreden leden in het kader van de verordening. Bestuursopdrachten (toelichting gemeente). Mantelzorgcompliment Verslag overleg voorzitter en wethouder/ambtenaar…

Door admin februari 13, 2018 0

Agenda 25-01-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.   Agenda 25 januari 2018.   Opening voorzitter.   Vaststellen agenda.   Mededelingen/ingekomen en uitgegane post.   Verslag vergadering 16 november 2017.   Overleg voorzitter/ambtenaar.   Verordening:   Verordening participatieraad 2010. Verordening participatieraad 2017. Verordening sociaal domein.   Lidmaatschap participatieraad:   Rooster aftreden. Benoemingsprocedure nieuwe leden. Samenstelling werkgroepen.   Website:…

Door admin januari 25, 2018 0