Auteur: admin

Notulen vergadering 14-01-2019

Verslag vergadering 17 januari 2019. Locatie                  :               Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert. Aanvang                :               20.00 uur. Aanwezig              :               Jan Koetsenruijter, René Disseldorp, Renée Ketting, Wilma van Zetten,                                                            Louise Schellen, Joke Jacobs, Gerard Roelands, Ad Frèrejean. Afwezig                 :               Mario Vrins (m.k.). 1.            Opening. De voorzitter opent de 1e vergadering van het nieuwe…

Door admin februari 20, 2019 0

Agenda vergadering 21-02-2018

AGENDAVOORSTEL PARTICIPATIERAAD ZUNDERT 21 FEBRUARI 2019. Opening voorzitter. Vaststellen agenda. Mededelingen: Overleg voorzitter met Marleen Houtepen 13 februari 2019. Werkplan sociaal domein 2019. Jaarverslag participatieraad Zundert 2018. Aanpassingen bij Kamer van Koophandel. Overzicht correspondentie. Verslag vergadering 17 januari 2019. Verslag overleg 6 adviesraden d.d. 31 januari 2019. Overdracht penningmeesterschap: Kascontrole. Definitief financieel jaarverslag 2019. Concept…

Door admin februari 20, 2019 0

Agenda vergadering 17 januari 2019

Concept agenda vergadering 17 januari 2019. Opening voorzitter. Vaststellen agenda. Mededelingen, ingekomen en uitgegane post. Verslag vergadering 22 november 2018. Terugkoppeling overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d.9 januari 2019. Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging, Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019 (bezocht door Jan en Renée). Organisatie adviesraad sociaaldomein Zundert: Registratie KvK. Penningmeesterschap. Evaluatie laatste bijeenkomst. Opvolging penningmeester.…

Door admin januari 15, 2019 0

Notulen vergadering 11-10-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Acthtmaal, Klein Zundert,Rijsbergen,Wernhout en Zundert. Verslag vergadering. Datum                                  :              11 oktober 2018. Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust. Aanwezig                            :              Jan Koetsenruijter (voorzitter), Ad Frèrejean (secretaris), Renée Ketting, Mieke Mutsters, Jos Hereijgers, René Disseldorp, Mario Vrins, Adrienne Bersi Goossens.   Afwezig                                :              Wilma van Zetten, Louise Schellen,Rina van Hassel-Jochems (penningmeester).   Opening voorzitter.                 Vaststellen…

Door admin november 22, 2018 0

Agenda vergadering 22-11-2018

AGENDA VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.   22 november 2018.   Opening Voorzitter.   Vaststellen agenda.   Mededelingen en ingekomen/uitgegane post.   Verslag vergadering 11 oktober 2018   Verslag overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d. 14 november 2018.   Cursussen/themadagen/etc.: Cursus verwarde personen 18 oktober 2018. Mantelzorgbijeenkomsten 10 en 16 november 2018.   Ontwikkelingen voedselbank.   Mantelzorgcompliment…

Door admin november 22, 2018 0

Notulen vergadering 20-09-2018

  PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Zundert.   Verslag vergadering. Datum                                  :              20 september 2018. Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust. Aanwezig                            :              Rina van Hassel-Jochems (penningmeester) , Mieke Mutsters, Jan Koetsenruijter(voorzitter), Adrienne Bersi Goossens, Jos Hereijgers, René Disseldorp, Ad Frèrejean (secretaris), Renée Ketting, Mario Vrins, Wilma van Zetten.   Afwezig                                :              Louise Schellen.  …

Door admin oktober 11, 2018 0

Agenda vergadering 11-10-2018

Agenda participatieraad Zundert 11 oktober 2018.   Opening voorzitter.   Vaststellen agenda. Mededelingen, ingekomen/uitgegane post: –              Brief wijzigingen samenstelling participatieraad in 2018. –              Mantelzorgcompliment 2018. –              Begroting participatieraad 2019. –              Vervolg input gemeente vergadering participatieraad 20 september, Verslag vergadering 20 september 2018. Verslag bijeenkomst 6 WMO adviesraden 4 oktober 2018. Naamgeving participatieraad. Reactie participatieraad op…

Door admin oktober 11, 2018 0

Agenda 20-09-2018

AGENDA PARTICIPATIERAAD ZUNDERT 20 SEPTEMBER 2018.   Opening en welkom voorzitter. Vaststellen agenda. Kennismaking: –           Wethouder Twan Zopfi en ambtenaar Marleen Houtepen. –           Nieuwe kandidaten lidmaatschap participatieraad. Toelichting beleidsnotities sociaal domein door Jan de Pooter. Proces beleidsnotities terreinen sociaal domein. Mededelingen,ingekomen en uitgegane post. –           Verplaatsen datum vergadering oktober 2018. –           Wijkzusterproject. –           Brief part.raad…

Door admin september 20, 2018 0

Notulen vergadering 17 -05-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT, Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.     Onderwerp                        :              Verslag vergadering 17 mei 2018. Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust. Aanvang                              :              20.00 uur. Aanwezig                           :              Jan Koetsenruijter, Rina van Hassel-Jochems, Adrienne  Bersi-Goossens, Louise Schellen, Mieke Mutsters, Jos Hereijgers, René Disseldorp en Ad Frèrejean. Gasten                                 :              Bulent Acer. Verslag                                :              Ad Frèrejean.   Opening…

Door admin juni 21, 2018 0