Agenda 17 november 2016

november 17, 2016 0 Door admin

Beste leden,

Vriendelijk worden jullie uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad op donderdag 17 november 2016 om 20.00 uur
in BIJ ONS….in Zundert.
Van Jos heb ik een overzicht ontvangen van ervaringen met medewerkers/consulenten van loket ELZ. Ik heb het op de agenda gezet,
maar ben ook benieuwd naar ervaringen van de leden van de participatieraad in zoverre zij ermee te maken hebben gehad.

Agenda:

– Opening voorzitter.

– Mededelingen, ingekomen- en uitgegane post.

– Verslag vergadering 20 oktober 2016.

– Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

– Reactie brief aan de wethouder en afspraken over toezending aan griffie wel/niet.

– Ervaringen clientondersteuners met loket ELZ.

– Rondvraag en afsluiting.

Met vriendelijke groet,
Ad Frèrejean.