Agenda 15-09-2016

september 9, 2016 0 Door admin

AGENDA VERGADERING PARTICIPATIERAAD 15 SEPTEMBER 2016.

1. Opening voorzitter.

2. Mededelingen.

3. Verslag vergadering participatieraad 16 juni 2016.

4. Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

5. Overleg Adje met Elz loket over deeltaxi.

6. Brief wethouder.

7. Overzicht ingekomen en doorgezonden stukken.

8. Rondvraag en afsluiting.

Koepel WMO adviesraden.
Nieuwsbrief 55/2016.

Bus.
Concept verslag alg. ledenvergadering 3-6-2016.
Aanmelding alg. ledenvergadering 2016.
Presentielijst alv 12-6-2015.
Presentatie lopende projecten.
Presentatie prov. N.Br.

Uitnodiging zorginnovatiewinkel 12-9-2016.

Gemeenten.
Programma eisen onafhankelijke clientondersteuning.

Zundert.
Jeugdzorg plus.
Jeugdzorg inkoop.
Vangnetregeling.
Beleidsregeling bijzondere bijstand.
Voorgenomen besluit alleenrecht Etten-Leur.
Dienstverleningsovereenkomst.
Clientondersteuning vanaf 2017.
Wijziging eigen bijdrage WMO begeleiding.

Bevestiging lidmaatschap koepel adviesraden sociaal domein.
Welkomstbrief.
Korte handleiding.

Zundert.
DVO werkplein.
Collectieve zorgverzekering.
1e bestuursrapportage 2016 werkplein Hart van West Brabant.

Zundert.
Mailingbrief 1 bijzondere bijstand.
Mailingbrief 2 bijzondere bijstand.
Bijlagen bij mailingbrief 1 en 2.

Artikel banenafspraak participatiewet.

Verslag bijeenkomst sleutelfiguren Wernhout 24-5-2016.

Verslag participatieraad 16-6-2016.

Presentatie clientondersteuning.
Onafhankelijke clientondersteuning inventarisatie 29 gemeenten.
Verslag werkgroep clientondersteuning 31-5-2016.

Uitnodiging werkgroep inkoop contract 2017
28-6-2016 Rucphen.