Verslag vergadering 20 april 2017

juni 8, 2017 0 Door admin

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

 

 

Onderwerp                        :              Verslag vergadering 20 april 2017.

Lokatie                                :              Centrum Bij ons……in Zundert.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Afwezig                               :              Jos Hereijgers.

 

 

 1. Opening.

 

Opening met welkom aan de leden.

 

 1. Mededelingen,ingekomen en uitgegane post:

 

–          Geen bijzondere mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken.

 

 1. Verslag 16 maart 2017:

 

–          Ad heeft met Inge Felter contact gehad. Zij kan ’s avonds de vergadering niet bezoeken. Hij maakt met haar een aparte afspraak (hoeft niet op korte termijn).

–          Joost heeft op 29 mei een afspraak met wethouder Aerts. Daarbij wordt zeker teruggekomen op onze brief van 3 maart.

–          Verslag bijeenkomst Zunderts DNA opvragen.

–          Ombudsman heeft om vergaderschema gevraagd en sluit in de vergadering van juni aan.

–          In de 2e helft 2017 volgt een inhoudelijk onderzoek WMO in Zundert.

–          De notulen worden vervolgens vastgesteld.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter, gemeente Zundert:

 

–          Een weergave van dit gesprek is door Joost vastgelegd.

–          Verordening participatieraad wordt aangepast. Vergoeding secretariaat via SWZ is per 1-1-2017 stopgezet.Rene pleit ervoor

 

 1. Kort verslag ombudsman:

 

–          Ignace Nolet is deze en de komende vergadering niet beschikbaar. Hij kan in juni wel aanschuiven. Vraag is of hij een verslag van zijn werkzaamheden tot nu toe voor de gemeente moet maken en of dit beschikbaar is. Voor 8 juni a.s. wordt aan de ombudsman gevraagd verslag te doen.

 

 1. Clientenraad Werkplein Hart van West Brabant:

 

 1. Ronde doelgroepen:

 

–          Collectief vervoer.

Het bindend OV reisadvies blijft aandachtspunt.OV is het uitgangspunt, deeltaxi alleen als het niet anders kan. Met name de doelgroep ouderen, die ’s avonds niet zo graag naar een verdergelegen bushalt lopen, zijn hier de dupe. Met hen wordt geen rekening gehouden. Ook de ouderenbonden zouden een harder protest moeten laten horen.  Echter is dit een zaak, die vooral bij de Provincie rust en waar we lokaal weinig invloed kunnen uitoefenen.

Volgens onderzoek is het aantal klachten over de deeltaxi stabiel gebleven.

 

–          Jeugdzorg.

Ambulant werken is uitgangsput. Opname wordt uitgesteld en situaties verergeren. Langer thuis, vaak eerder crisissituaties. Jongeren krijgen niet meer de hulp, die zij nodig hebben.

 

–          Rina.

Versoepeling invalide parkeerkaarten (geen eigen bijdrage meer) betekent toename van parkeerdruk.

 

–          Mantelzorgbeleid.

Beleidsnota heeft enige vertraging opgelopen. Eind mei dient deze te verschijnen.

 

 1. Bijeenkomst WMO raden 24 april.

 

–          Bedoeld voor de 5 WMO adviesraden van Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Zundert

en Etten-Leur.

–          De stukken, die ter sprake komen zijnn:

 1. Wijzigingen in de verordening WMO.
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017.
 3. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017.

–          Ad bezoekt deze bijeenkomst (opm. Adje is ook aanwezig geweest).

–          Belangrijk is te horen hoe de gemeente omgaat met de huishoudelijke ondersteuning.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

–          Mieke is 18 mei afwezig ( de vergadering in oktober kan ze wel bezoeken).

–          Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.