Verslag vergadering 15 februari 2017

PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.   Onderwerp                                       :              Verslag vergadering. Datum vergadering                        :              15 februari 2018. Locatie                                                 :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert. Aanvang                                             :              20.00 uur. Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems, Jan Koetsenruijter, Adrrienne Bersi-Goossens, Jos Hereijgers,Ad Frèrejean. Afwezig                                               :              Louise Schellen(z.k.), René Disseldorp(m.k.), Ko Knoop (m.k.). Gasten                                                :              Jan de Pooter (gemeente Zundert).…

Door admin maart 20, 2018 0

Notulen vergadering 25-01-2018

  PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.     Onderwerp                                       :              Verslag vergadering. Datum vergadering                       :              25 januari 2018. Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust,Klein Zundert. Aanvang                                             :              20.00 uur. Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems, Jan Koetsenruijter,Adrienne Bersi-Goossens, Jos Hereijgers, René Dsseldorp, Louise Schellen, Ad Frèrejean. Afwezig                                               :              Ko Knoop-van den Bosch (m.k.),…

Door admin februari 13, 2018 0

Agenda 15-02-2018

  AGENDAVOORSTEL.     Vergadering participatieraad Zundert 15 februari 2018.   Opening voorzitter   Vaststellen agenda.   Presentatie Jan de Pooter:   Positie participatieraad in het gemeentelijk sociaal domein. Verordening participatieraad 11-07-2017 en wijzigingsvoorstellen. Armoedebeleid gemeente Zundert. Rooster aftreden leden in het kader van de verordening. Bestuursopdrachten (toelichting gemeente). Mantelzorgcompliment Verslag overleg voorzitter en wethouder/ambtenaar…

Door admin februari 13, 2018 0

Aktielijst 25-01-2018

Vergadering participatieraad Welzijn Zorg Zundert 25 januari 2018.   Actielijst:   Adreslijst aanpassen. Ad F. Melding college ontslag Joost van Langen Ad F. en aanstelling Jan Koetsenruijter. Melding college adreswijziging secretariaat. Ad F. Correspondentie vereniging BUS naar Louise Schellen.                                             Ad F. Correspondentie Zorgbelang naar alle leden. Ad F. Foldertekst platform gehandicapten + brief Gerard Roelands…

Door admin februari 7, 2018 0

Notulen vergadering 16-11-2017

Verslag  Participatieraad  Welzijn Zorg Zundert    16-11-2017 Adje/Joost Afwezig : Ad afwezig  ivm vakantie De voorzitter heet iedereen welkom Joost geeft aan dat  het zijn laatste vergadering is Hij heeft zich  2 zittingsperioden ingezet voor  de participatieraad van de gemeente Zundert   Mededelingen ,ingekomen stukken en uitgegane stukken Jan de Pooter heeft een nieuwe functie,maar blijft…

Door admin januari 25, 2018 0

Agenda 25-01-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.   Agenda 25 januari 2018.   Opening voorzitter.   Vaststellen agenda.   Mededelingen/ingekomen en uitgegane post.   Verslag vergadering 16 november 2017.   Overleg voorzitter/ambtenaar.   Verordening:   Verordening participatieraad 2010. Verordening participatieraad 2017. Verordening sociaal domein.   Lidmaatschap participatieraad:   Rooster aftreden. Benoemingsprocedure nieuwe leden. Samenstelling werkgroepen.   Website:…

Door admin januari 25, 2018 0

Agenda vergadering 8 juni 2017

Beste leden,   Vriendelijk wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad op donderdag 8 juni 2017 in het centrum Bij ons……in Zundert. De aanvang is als gebruikelijk om 20.00 uur.   AGENDA.   1.            Opening voorzitter.   2.            Kennismaking met wethouder Rinie van Tilburg (plaatsvervanger voor wethouder Jan Aarts).   3,            Verslag van…

Door admin juni 8, 2017 0

Reactie op verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017

    College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zundert d.t.v. Dhr. J. de Pooter. Postbus 10.001 4880 GA Zundert                                                                                          Rijsbergen, 26 mei 2017.                                                                                                    Geacht College, Geachte heer de Pooter,     Naar aanleiding van uw verzoek gedaan in de vergadering van de Participatieraad d.d.18 mei 2017, doe…

Door admin juni 8, 2017 0

Verslag vergadering 20 april 2017

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.     Onderwerp                        :              Verslag vergadering 20 april 2017. Lokatie                                :              Centrum Bij ons……in Zundert. Aanvang                              :              20.00 uur. Afwezig                               :              Jos Hereijgers.     Opening.   Opening met welkom aan de leden.   Mededelingen,ingekomen en uitgegane post:   –          Geen bijzondere mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken.   Verslag 16 maart 2017:…

Door admin juni 8, 2017 0