Agenda vergadering 21-06-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.   AGENDA VERGADERING 21 juni 2018.   Opening voorzitter.   Vaststellen agenda.   Gesprek met Jan de Pooter:   Evaluatie mininabeleid gemeente Zundert, rapportage KWIZ. Inkomens effect rapportage gemeente Zundert, rapportage KWIZ. Innovatiebonus wmo begeleiding 2018.   Mededelingen, ontvangen en verzonden post.   Verslag vergadering 17 mei…

Door admin juni 21, 2018 0

Notulen vergadering 19-04-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT Achtmaal, Klein Zundert,Rijsbergen,Wernhout e Zundert.     Onderwerp                        :              Verslag vergadering 19 april 2018. Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust. Aanvang                              :              20.00 uur. Aanwezig                            :              Rina van Hassel-Jochems, Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi- Goossens, Louise Schellen, Mieke Mutsters, René Disseldorp, Ad Frèrejean, Ko Knoop. Afwezig                               :              Jos Hereijgers (m.k.). Gasten                                 :             …

Door admin mei 17, 2018 0

Agenda 17-05-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Achtmaal,Klein Zundert,Rijsberen,Wernhout en Zundert.   Agendavoorstel vergadering 17 mei 2018.   Opening voorzitter.   Vaststellen agenda.   Introductie Bulent Acer, ambtenaar participatiebeleid gemeente Zundert.   Mededelingen en ingekomen en uitgegane post.   Verslag vergadering 19 april 2018.   Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 9 mei 2018:   Innovatiebonus WMO begeleiding. 2018.…

Door admin mei 15, 2018 0

Afscheid Ko Knoop

Tijdens de vergadering van 19-04-2018 nam Ko Knoop afscheid van de participatieraad. 8 jaar lang vertegenwoordigde zij de mantelzorgers in onze raad. Voorzitter Jan Koetsenruijter dankte haar voor haar inzet    

Door admin mei 15, 2018 0

Notulen vergadering 22-03-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.   Onderwerp                                       :              Verslag vergadering. Datum vergadering                       :              22 maart 2018. Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert. Aanvang                                             :              20.00 uur. Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,                                                                                Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-Goossens,                                                                                Jos Hereijgers, Louise Schellen,René Disseldorp,                                                                                Ad Frèrejean. Afwezig                                              :              Ko Knoop (m.k.)…

Door admin mei 15, 2018 0

Notulen vergadering 22-03-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.   Onderwerp                                       :              Verslag vergadering. Datum vergadering                       :              22 maart 2018. Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert. Aanvang                                             :              20.00 uur. Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,                                                                                Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-Goossens,                                                                                Jos Hereijgers, Louise Schellen,René Disseldorp,                                                                                Ad Frèrejean. Afwezig                                              :              Ko Knoop (m.k.)…

Door admin mei 15, 2018 0

Vacatures

Vacatures De Participatieraad Zundert zoekt nieuwe vertegenwoordigers vanuit de doelgroepen:   mensen met een beperking en mantelzorgers   Heeft u binding met deze doelgroepen dan nodigen wij u uit te solliciteren. Dit kunt u doen door een motivatiebrief te sturen naar de voorzitter van de Participatieraad Zundert: Jan Koetsenruijter (Berkenring 12, 4881 HC Zundert of…

Door admin mei 15, 2018 0

Agenda 22-03-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.   Agenda 22 maart 2018.     Opening voorzitter.   Vaststellen agenda.   Inleiding huisvesting voor senioren door de heer H.Dirckx.   Mededelingen, post in/uit.   Verslag 15 februari 2018.   Verslag overleg voorzitter met Jan de Pooter 7 maart 2018.   Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO.   Stand van zaken. Onderzoek functioneren loket…

Door admin maart 22, 2018 0

Aktielijst

ACTIELIJST PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.   Datum                  Afspraak.                                                                                                          Afhandeling     25/01/2018         Adreslijst aanpassen.                                                                                   Ad F.   25/01/2018         Melding college ontslag Joost van Langen                                           Ad F.   25/01/2018         Melding aanstelling voorzitter Jan Koetsenruijter.                           Ad F.   25/01/2018         Melding college adreswijziging secretariaat.                                      Ad F.   25/01/2018         Doorzenden correspondentie vereniging BUS naar Louise Schellen.                                                                                            Ad F.  …

Door admin maart 20, 2018 0