Convenant participatieraad

december 21, 2012 0 Door admin

Convenant Zundert en participatieraad
(Foto Addo Sprangers)

De gemeente Zundert en de participatieraad Welzijn Zorg Zundert (WZZ) hebben dinsdag voor de eerste keer een convenant afgesloten waarin de werkafspraken voor het komende jaar zijn vastgelegd. Burgemeester Leny Poppe-de Looff (namens de gemeente Zundert) en de nieuwe voorzitter van de participatieraad, Martien Hermens (op de foto rechts naast wethouder Marjon de Hoon), ondertekenden het document in de trouwzaal van het Zundertse gemeentehuis. De participatieraad WZZ behartigt de belangen van kwetsbare inwoners van de gemeente Zundert en vertaalt deze door naar voorstellen en adviezen op grond waarvan beleid op de terreinen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet werk en bijstand (Wwb) kan worden gemaakt. De participatieraad WZZ werd op 9 december 2009 opgericht. Het convenant geeft meer vorm en inhoud aan de samenwerking tussen de participatieraad en de gemeente. Volgend jaar rond deze tijd wordt het convenant geƫvalueerd.