Aktielijst

maart 20, 2018 0 Door admin

ACTIELIJST PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

Datum                  Afspraak.                                                                                                          Afhandeling

 

 

25/01/2018         Adreslijst aanpassen.                                                                                   Ad F.

 

25/01/2018         Melding college ontslag Joost van Langen                                           Ad F.

 

25/01/2018         Melding aanstelling voorzitter Jan Koetsenruijter.                           Ad F.

 

25/01/2018         Melding college adreswijziging secretariaat.                                      Ad F.

 

25/01/2018         Doorzenden correspondentie vereniging BUS naar

Louise Schellen.                                                                                            Ad F.

 

25/01/2018         Melding contactadres participatieraad Louise Schellen aan

Vereniging BUS.                                                                                             Ad F.

 

25/01/2018         Doorzenden correspondentie Zorgbelang naar alle leden.           Ad F.

 

25/01/2018         Reactie naar vereniging BUS op verzoek gegevens.                         Ad F.

 

25/01/2018         Uitnodigen Harrie Dirckx vergadering maart 2018                            René D.

 

25/01/2018         Bespreken brief Gerard Roelands in platform gehandicapten     Adje M.

 

25/01/2018         Bespreken tekst over participatieraad in folder platform

Gehandicapten.                                                                                             Adje M.

 

25/01/2018         Informeren bij gemeente GGD bevindingen over WMO

uitvoering door gemeente.                                                                       Jan K.

 

25/01/2018         Doorgeven aan Ad F. hoe webshop werkplein te vinden is.          Louise S.

 

25/01/2018         Melding gemeente slechte communicatie over vermindering dienstencheques.                                                                               Jan K.

 

25/01/2018         Bespreken met gemeente extra begrote bedragen

voor lidmaatschap koepel en kosten secretariaat                             Jan K.

 

25/01/2018         Overlegdata vz. met Jan de Pooter naar leden sturen                     Ad F.

 

25/01/2018         Visie participatieraad op verordening participatieraad 2017

naar college(benoeming en ontslag leden,WWB verwijderen).  Ad F.

25/01/2018         Vraag aan college motivatie vermindering dienstencheques.     Ad F.

 

25/01/2018         Rooster aftreden opstellen.                                                                      Ad F.

25/01/2018         Brieftekst participatieraad aanpassen met KvK nummer.              Ad F.

 

25/01/2018         Melding KvK aftreden Joost de Lange en benoeming

Jan Koetsenruijter                          .                                                              Ad F.

 

25/01/2018         Verzoek gemeente vermelding participatieraad op website

gemeente met doorlinking naar website participatieraad             Ad F.

 

25/01/2018         Planning PR werkgroep ( Rene D., Jan K. en Ad F. )                           werkgroep

 

25/01/2018         Verslaglegging + presentaties werkplein doorsturen aan

leden.                                                                                                                 Ad F.

 

25/01/2018         Wijziging secretariaatsadres  en voorzitterschap naar relevante

adressen sturen.                                                                                            Ad F.

 

15/02/2018         Verdiepingsonderzoek WMO vragenlijst opvragen.                        Ad. F.

 

15/02/2018         Voorstel verdeling secretariaatskosten € 600,-                                  Rina van H.

 

15/02/2018         Paginanummers in verslag vermelden.                                                 Ad F.

 

15/02/2018         Rekening bij SNS bank openen, 2 bankpassen

(penningmeester en voorzitter)                                                               Rina van H.

 

15/02/2018         Afspraakdata op actielijst vermelden.                                                   Ad F.

 

15/02/2018         Jaarverslag 2017 maken.                                                                            Ad F.

 

15/02/2018         Jaarverslag 2017 op agenda  19 april.                                                    Ad F.