Agenda vergadering 22-11-2018

november 22, 2018 0 Door admin

AGENDA VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

 

22 november 2018.

 

 1. Opening Voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Mededelingen en ingekomen/uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 11 oktober 2018

 

 1. Verslag overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d. 14 november 2018.

 

 1. Cursussen/themadagen/etc.:
 • Cursus verwarde personen 18 oktober 2018.
 • Mantelzorgbijeenkomsten 10 en 16 november 2018.

 

 1. Ontwikkelingen voedselbank.

 

 1. Mantelzorgcompliment 2018.

 

 1. Fashioncheques voor minima-jongeren.

 

 1. Collectieve zorgverzekering minima:
 • Concept beleidsregels CZV 2019.

 

 1. Sollicitatie kandidaat jeugdzorg.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.