Agenda vergadering 21-06-2018

juni 21, 2018 0 Door admin

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

AGENDA VERGADERING 21 juni 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Gesprek met Jan de Pooter:

 

 • Evaluatie mininabeleid gemeente Zundert, rapportage KWIZ.
 • Inkomens effect rapportage gemeente Zundert, rapportage KWIZ.
 • Innovatiebonus wmo begeleiding 2018.

 

 1. Mededelingen, ontvangen en verzonden post.

 

 1. Verslag vergadering 17 mei 2018.

 

 1. Werving vertegenwoordiging mantelzorg en mensen met beperking.

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • Integrale bestuursopdrachten, Jan Koetsenruijter.
 • WMO Jos Hereijgers,Ad Frerejean.
 • Jeugdzorg, Mieke Mutsters en Louise Schellen.
 • Participatiewet, Louise Schellen en Rene Disseldorp.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

BIJLAGEN:

 

 • Rapportage KWIZ, evaluatie minimabeleid gemeente Zundert(reeds ontvangen).
 • Rapportage KWIZ, inkomenseffectrapportage gemeente Zundert(reeds ontvangen).
 • Verslag 17 mei 2018.