Agenda vergadering 21-02-2018

februari 20, 2019 0 Door admin

AGENDAVOORSTEL PARTICIPATIERAAD ZUNDERT 21 FEBRUARI 2019.

 1. Opening voorzitter.
 • Vaststellen agenda.
 • Mededelingen:
 • Overleg voorzitter met Marleen Houtepen 13 februari 2019.
 • Werkplan sociaal domein 2019.
 • Jaarverslag participatieraad Zundert 2018.
 • Aanpassingen bij Kamer van Koophandel.
 • Overzicht correspondentie.
 • Verslag vergadering 17 januari 2019.
 • Verslag overleg 6 adviesraden d.d. 31 januari 2019.
 • Overdracht penningmeesterschap:
 • Kascontrole.
 • Definitief financieel jaarverslag 2019.
 • Concept folder adviesraad sociaal domein.
 • Jeugdbeleidsplan 2019-2022,
 1. Rondvraag en afsluiting.