Agenda vergadering 19-01-2017

januari 14, 2017 0 Door admin

AGENDA PARTICIPATIERAAD WZZ 19 JANUARI 2017.

1. Opening voorzitter.

2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen.

3. Verslag vergadering 17 november 2016.

4. Vergaderschema 2017.

5. Overleg vz. met gemeente Zundert.

6. Ombudsman.

7. Dienstencheques.

8. Positie Welzorg.

9. Functioneren loket ELZ.

10. Afscheid Ad van Nunen.

11. Clientenraad Werkplein.

12. Rondvraag en afsluiting.

Bijlage(n):
– Verslag vergadering 17 november 2018.
– Vergaderschema 2017.
– Dienstencheques.
– Email over Welzorg.
– Diverse reacties leden over functioneren loket ELZ.
– Diverse stukken cliĆ«ntenraad Werkplein.