Agenda vergadering 11-10-2018

oktober 11, 2018 0 Door admin

Agenda participatieraad Zundert 11 oktober 2018.

 

  1. Opening voorzitter.

 

  1. Vaststellen agenda.
  2. Mededelingen, ingekomen/uitgegane post:

–              Brief wijzigingen samenstelling participatieraad in 2018.

–              Mantelzorgcompliment 2018.

–              Begroting participatieraad 2019.

–              Vervolg input gemeente vergadering participatieraad 20 september,

  1. Verslag vergadering 20 september 2018.
  2. Verslag bijeenkomst 6 WMO adviesraden 4 oktober 2018.
  3. Naamgeving participatieraad.
  4. Reactie participatieraad op minimabeleid 2018.
  5. Invoering abonnementstarief WMO per 1-1-2019.
  6. Vervolg werving nieuwe leden.

–              Terugtreden Mieke en Rina per 1-1-2019.

–              Terugtreden Louise per 1-4-2019.

  1. Rondvraag en afsluiting.