Agenda 25-01-2018

januari 25, 2018 0 Door admin

VERGADERING PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

Agenda 25 januari 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

Vaststellen agenda.

 

 1. Mededelingen/ingekomen en uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 16 november 2017.

 

 1. Overleg voorzitter/ambtenaar.

 

 1. Verordening:

 

 • Verordening participatieraad 2010.
 • Verordening participatieraad 2017.
 • Verordening sociaal domein.

 

 1. Lidmaatschap participatieraad:

 

 • Rooster aftreden.
 • Benoemingsprocedure nieuwe leden.
 • Samenstelling werkgroepen.

 

 1. Website:

 

 • Vormgeving, aanpassing en onderhoud website.
 • Koppeling website participatieraad met website gemeente.

 

 1. Werkwijze participatieraad:

 

 • Tweesporenbeleid B&W en participatieraad.

Stukken niet achteraf, maar tegelijkertijd.

 

 1. Bekendheid participatieraad:

 

 • Profilering via Zundertse Bode.
 • Bekendheid via doelgroepen.
 • Secretariaatsadres bij voorzitter.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.