Agenda 22-03-2018

maart 22, 2018 0 Door admin

VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

 

Agenda 22 maart 2018.

 

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Inleiding huisvesting voor senioren door de heer H.Dirckx.

 

 1. Mededelingen, post in/uit.

 

 1. Verslag 15 februari 2018.

 

 1. Verslag overleg voorzitter met Jan de Pooter 7 maart 2018.

 

 1. Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO.

 

 • Stand van zaken.
 • Onderzoek functioneren loket Elz.

 

 1. Rooster aftreden participatieraad:

 

 • Aftreden Adje Maes, Ko Knoop,Adrienne Bersi.
 • Vacatures uitzetten.

 

 1. Presentatie en profilering participatieraad (verslag werkgroep 22 februari)

 

 • Naamvoering participatieraad.
 • Huisstijl, folder.
 • Presentaties naar doelgroepen ( ouderen, mantelzorgers,vrijwilligers,etc.).

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • WMO, Goed voor elkaar, werkplan 2018.
 • Jeugdzorg, Werkplan jeugd 2018.
 • Participatiewet, werkplan participatiewet 2018.

 

 1. Clientvertegenwoordiging en advisering voor mensen met fysieke beperking, verstandelijke beperking en psychische aandoening.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.