Agenda 20-09-2018

september 20, 2018 0 Door admin

AGENDA PARTICIPATIERAAD ZUNDERT 20 SEPTEMBER 2018.

 

  1. Opening en welkom voorzitter.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Kennismaking:

–           Wethouder Twan Zopfi en ambtenaar Marleen Houtepen.

–           Nieuwe kandidaten lidmaatschap participatieraad.

  1. Toelichting beleidsnotities sociaal domein door Jan de Pooter.

Proces beleidsnotities terreinen sociaal domein.

  1. Mededelingen,ingekomen en uitgegane post.

–           Verplaatsen datum vergadering oktober 2018.

–           Wijkzusterproject.

–           Brief part.raad over hekwerk IKC Rijsbergen en reactie college.

–           Brief gemeente cursus verwarde personen.

  1. Verslag vergadering 21 juni 2018.
  2. Enquete WMO Zundert 2017 en eerste reactie participatieraad.
  3. Regiovergadering 4 oktober 2018 te Klein Zundert.

–           Agenda en vertegenwoordiging Zundert.

  1. Naamgeving participatieraad Zundert.
  2. Rondvraag en afsluiting.