Agenda 17-05-2018

mei 15, 2018 0 Door admin

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal,Klein Zundert,Rijsberen,Wernhout en Zundert.

 

Agendavoorstel vergadering 17 mei 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Introductie Bulent Acer, ambtenaar participatiebeleid gemeente Zundert.

 

 1. Mededelingen en ingekomen en uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 19 april 2018.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 9 mei 2018:

 

 • Innovatiebonus WMO begeleiding. 2018.
 • Armoedebeleid gemeente Zundert ( Kleinsma gelden, KWIZ onderzoek, diapresentatie Werkplein).

 

 1. Nieuwe wethouder Twan Zopfi.

Afscheid wethouder Jan Aarts 25 mei 2018 van 16.30 tot 19.00 uur.

 

 1. Werving kandidaten opvolging mantelzorg en mensen met beperking.

 

 1. NLvoorelkaar,

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming in de vrijwillige sector.

Ook voor participatieraad.

 

 1. Stand van zaken:
 • Opheffing platform gehandicapten en taakverdeling.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.