Agenda 16 februari

februari 12, 2017 0 Door admin

AGENDA.

 

1.            Opening voorzitter.

 

2.            Mededelingen en in- en uitgaande post.

 

3.            Verslag vergadering 19 januari + actielijst.

 

4.            Overleg voorzitter met gemeente.

 

5.            Overzicht inkomsten en uitgaven 2016 en kascontrole.

 

6.            Reacties gemeente n.a.v. brief participatieraad over ongelijke behandeling

               bij huishoudelijke hulp.

 

7.            Huisvesting ouderen en mensen met beperking/handicap (planning).

 

8.            Ombudsman in vergadering participatieraad (planning).

 

9.            Beleid Zundert t.a.v. PGB en mantelzorg.

 

10.          Verslag Meet and Greet Wernhout.

 

11.          Reacties plan van aanpak n.a.v. rapportages Companen en rekenkamercommissie.

 

12.         Rondje doelgroepen.

 

13.         Rondvraag en afsluiting.