Agenda 15-02-2018

februari 13, 2018 0 Door admin

 

AGENDAVOORSTEL.

 

 

Vergadering participatieraad Zundert 15 februari 2018.

 

 1. Opening voorzitter

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Presentatie Jan de Pooter:

 

 • Positie participatieraad in het gemeentelijk sociaal domein.
 • Verordening participatieraad 11-07-2017 en wijzigingsvoorstellen.
 • Armoedebeleid gemeente Zundert.
 • Rooster aftreden leden in het kader van de verordening.
 • Bestuursopdrachten (toelichting gemeente).
 • Mantelzorgcompliment
 • Verslag overleg voorzitter en wethouder/ambtenaar d.d. 7-2-2018.

 

 1. Post in/uit en mededelingen.

 

 1. Verslag en actielijst vergadering 25 januari 2018.

 

 1. WMO verdiepingsonderzoek stand van zaken.

 

 1. Vaststellen datum vergadering maart 2018.

 

 1. Vaststellen naamgeving participatieraad.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

 

BIJLAGE(n):

 

 • Verordening raadsbesluit 11 juli 2017.
 • Verslag vergadering 25 januari 2018.
 • Actielijst vergadering 25 januari 2018.