Ad frerejean krijgt welzijnspenning

december 20, 2012 0 Door admin

Ad Frèrejean ontvangt een Gemeentelijke Onderscheiding
(foto: Charles Luijten)

Op vrijdag 7 december 2012 reikte burgemeester Poppe – de Looff de Welzijnspenning uit aan de heer Ad Frèrejean van de Stichting Welzijn Zundert. Zij deed dit tijdens de vrijwilligersavond van de Stichting Welzijn Zundert in Grand Café – Brasserie Bij de Nonnen in Zundert.

De heer Frèrejean werkt al sinds 1979 als welzijnswerker in de kerkdorpen van de huidige gemeente Zundert. Met een bevlogen passie, expertise en betrokkenheid heeft hij zich naast zijn reguliere baan bovenmatig ingezet voor het welzijn van de gemeenschap van Zundert, met name voor de kwetsbare doelgroepen. Dit blijkt o.a. uit de vele projecten die hij in de afgelopen 33 jaar succesvol voor hen heeft gerealiseerd.

Tot 1995 heeft de heer Frèrejean zich erg ingezet voor het ouderenwerk, o.a. bij het regionale bejaardenwerk Etten Rijsbergen (het latere Regionale ouderenwerk Rijsbergen Zundert). Hieruit ontstond in 1995 de Stichting Welzijn Ouderen Zundert. Deze stichting behartigde belangen van (seniore) inwoners van de gemeente en zorgde voor de uitvoering van gerichte ontspanning, sport en welzijn voor deze doelgroep. Van 1995 tot 2010 werden binnen de stichting veel projecten opgezet voor oudere inwoners, waaronder maaltijdvoorzieningen thuis, het project Blijvend Thuis en een Dementie ondersteuningsnetwerk. De heer Frèrejean wist hiervoor een groep van ca. 80 vrijwilligers te enthousiasmeren.

Medio 2010 werd de stichting omgevormd naar de Stichting Welzijn Zundert. De heer Frèrejean heeft ervoor gezorgd dat de dienstverlening nog beter gepositioneerd werd. De werkzaamheden breidden zich uit en er kwamen meer vrijwilligers bij. De afgelopen twee jaar heeft hij zich o.a. gericht op de Huiskamerprojecten binnen de gemeente en op arbeidsmigratie.

De heer Frèrejean neemt niet volledig afscheid van de Stichting Welzijn Zundert. Hij blijft acht uur per week voor de stichting werken als projectleider van een aantal projecten. Wel wordt op de vrijwilligersavond stilgestaan bij het feit dat hij dit jaar zijn taken heeft overgedragen aan een nieuwe directeur.